Gold creeps higher ahead of Fed

Investors are squaring up their positions before the Federal Reserve meeting tonight.

Gold is currently trading at $1261, up 0.4% after losing ground over the past two days. All eyes will be on the Federal Reserve tonight, as economists are expecting a further reduction in the stimulus package; December’s taper reduction pushed the price of gold below the $1200 mark. Tonight, consensus expects a reduction by $10 billion – more than this could ensure gold heads lower.

The Turkish central bank hiked interest rates overnight in an effort to stop the Turkish lira from collapsing, which has brought stability and confidence to the financial markets. Gold rallied at the end of last week as there was major worry over the Argentine peso and the Turkish lira, and if these concerns resurface we could retest the $1300 level as Alastair McCaig stated. 

Spot gold chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.