Charting commodities: oil indecisive above crucial support

WTI is at a crucial support zone, which corresponds to the January and March lows. It is trading sideways at the moment, but the chart shows sharp falls, and takes a much longer time to retrace. 

This suggests a bearish trend. As far as gold is concerned, IG analyst Josh Mahony is bearish on the short-term, but bullish on the long-term.

Trade now

Live Brent crude | US light crude | gold | silver prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.