null

Ordrar – stopp och limit

Ordertyper

Du kan välja mellan en rad olika typer av ordrar, beroende på om du vill handla omedelbart eller vänta tills marknaden når en viss prisnivå.

Du kommer sannolikt främst att använda dig av stopp- och limitordrar.

 • En stopp är en instruktion att handla om priset blir mindre gynnsamt än det aktuella priset.
 • En limit är en instruktion att handla om priset blir gynnsammare än det aktuella priset.

Säg exempelvis att FTSE 100 står i 6 000, och att du lägger en säljorder vid nivån 5 890. Då är ordern en stopporder, eftersom 5 890 är ett lägre (mindre gynnsamt) pris att sälja till än den aktuella noteringen på 6 000.

Om FTSE 100 å andra sidan står i 6 000 och du lägger en säljorder vid nivån 6 110, så är detta en limitorder. Detta eftersom 6 110 är ett högre (gynnsammare) pris att sälja till än den aktuella noteringen på 6 000.

Mer information om stopp och limit hittar du under Ordrar, stopp och limit.

Bifoga en stopp

Säg att du redan har en öppen position i Tyskland30 där du gick lång vid 7055,3. Positionen visas i fönstret "Öppna positioner" i IG Trader. Strecken i kolumnerna Stopp och Limit visar att positionen för närvarande saknar såväl stopp som limit.

SWE_direct-market-access_attaching-a-stop_1

Du bestämmer dig för att bifoga en stopporder till din position, så att du kan stänga den vid en ogynnsam marknadsutveckling. Detta kallas även stopp-loss. Du klickar på strecket i Stopp-kolumnen.

Orderfönstret med information om din position öppnas.

Du fyller i 7214,5 i fältet Stoppnivå.

SWE_direct-market-access_attaching-a-stop_2

Om du vill kan du också lägga till en limit för att stänga positionen om Tyskland30 stiger till en viss nivå. Kom ihåg att det finns ett minimiintervall mellan detta värde och den aktuella noteringen.

Klicka på Sänd, så får du en bekräftelse på att din order har mottagits. Nu visas din order i fönstret Öppna positioner.

SWE_direct-market-access_attaching-a-stop_3

Order att öppna

Du kanske bestämmer dig för att öppna en position om marknaden når en viss nivå. Om du vill slippa att oavbrutet bevaka marknaden, kan du lägga en stopp- eller limitorder som öppnar en position då de kriterier som du anger uppfylls. Detta kallas även order att öppna.

 • När du har valt instrument öppnar du fönstret "Order att öppna".
 • Nu kan du fylla ett textfält i i taget.
 • Välj en riktning – Köpa eller Sälja.
 • Ange ordernivå. I fältet Typ väljer du antingen Stopp eller Limit, beroende på om priset är mer eller mindre gynnsamt än den aktuella noteringen.
 • Ange antal kontrakt i fältet Antal.
 • Ange giltighetstid för ordern. Du kan välja antingen Giltig till annullerad (då förfaller ordern inte förrän du själv begär det) eller ett förfallodatum vid någon tidpunkt i framtiden. 
 • Du kan också ange en everntuell stopp och limit.
 • När du är nöjd med din order klickar du Sänd.

Dynamiska stopp

Dynamiska stopp är helt enkelt stopp som automatiskt justeras i takt med kursuppgångar på marknaden, så att stoppavståndet förblir konstant. Det hjälper dig att inte gå miste om vinster om marknaden vänder.

Om du vill ha möjlighet att använda dynamiska stopp, går du till IG Traders inställningsfönster (under "Mitt konto"). Rutan "Dynamisk stopp" visas då hädanefter i orderfönstret under "Stopp och limit".

Dynamiska stopp är alltid icke-garanterade stopp.

Så lägger du till en dynamisk stopp

 • Öppna orderfönstret, ange ordernivå och differensen i antal punkter mellan önskad stoppnivå och den aktuella kursen.
 • Se till att rutan "Garanterade stopp" inte är ikryssad, och kryssa i rutan "Dynamisk stopp".
SWE_trailing_stop1

 

 • När du kryssar i "Dynamisk stopp" visas ett nytt fält. I fältet "Steg" anger du det antal punkter som marknaden ska röra sig innan stoppnivån justeras till din förmån. Det minsta intervall du kan fylla i här varierar beroende på marknadssituationen.
 • Klicka på "Sänd", så får du en bekräftelse på din order. Informationen om din dynamiska stopp hittar du i raden "Stopptyp".
   
SWE_trailing_stop2

 

 • I fönstret Öppna positioner visas nu den aktuella stoppnivån. I Typ-kolumnen intill indikerar ett D att det rör sig om en dynamisk stopp. Intervallet anges inom parentes. Du kan ändra din dynamiska stopp genom att klicka på någon av kolumnerna.
SWE_trailing_stop3

Slippage

Marknadssituationen kan ibland leda till att du inte får exakt det pris som du avsåg att handla på. I stället får du ett mindre gynnsamt pris – till och med om du har bifogat en icke-garanterad stopp. Skillnaden i punkter mellan det pris du eftersträvade och det pris som transaktionen genomförs på kallas slippage.

Följande faktorer kan ge upphov till slippage:

 • Snabba marknadsrörelser
 • En illikvid marknad där det inte finns tillräckligt många intresserade motparter
 • Ett stort antal stopp på ungefär samma nivå

Säg att du går lång i ett Wall Street-kontrakt vid nivån 11 100. Du beslutar att lägga en stopporder för att stänga (sälja innehavet) om marknaden rör sig på ett ogynnsamt sätt. Därför bifogar du en garanterad stopp vid nivån 11 020.

Marknaden går inte som du önskar. Wall Street sjunker till 11 050, men du bestämmer dig för att behålla positionen lite till.

Nästa dag släpps ekonomisk statistik som sänker marknaden ännu mer. Wall Street faller snabbt under din stoppnivå. Tabellen till höger visar hur snabba kursrörelser kan vara. 

Tid (London)

Vårt Wall Street-pris

16:27:15 11026/11028
16:27:19 11025/11027
16:27:21 11021/11023
16:27:33 11020/11022
16:27:34 11019/11021
16:27:35 11013/11015
16:27:39 11012/11014

Du kan se att säljpriset når stoppnivån vid 11,020 klockan 16:27:33 (understruket). Detta är då din stopp triggas, men exekveras först vid nästa tillgängliga pris på 11,019 klockan 16:27:34 (grön text). Du har därför betalat 1 punkt i slippage, men har skyddat dig mot det fortsatta kursfallet. 

Garanterad stopp

Med garanterade stopp tillkommer en liten premie, som endast debiteras ifall din stopp triggas, men kan inte påverkas av slippage. För att lägga till en:

 • Öppna ett orderfönster som vanligt
 • När du fyller i villkor för stängning, klicka rutan för garanterad stopp. Notera att rutan för dynamiska stopp inte blir valbar.
SWE_guaranteed_stop1

 

 • Väljer man en garanterad stopp kommer ens säkerhetskrav att ändras, och summan inkluderar den potentiella premien för ens stopp. 
SWE_guaranteed_stop2

 

 • I fönstret Öppna positioner visar kolumnen Stopp den aktuella nivån för ditt stopp, medan ett G i den intilliggande kolumnen Typ anger att det rör sig om en garanterad stopp.
SWE_guaranteed_stop3

Ordertidsramar

När du lägger en order behöver du ta ställning till hur länge du vill att ordern ska vara öppen. Kanske ska ordern förfalla efter bara några timmar – eller så är giltighetstiden en hel dag, eller obegränsad.

Ordrar är antingen giltiga tills de annulleras (GTA), eller så har de en begränsad giltighetstid.

 

Giltig till annullerad

Standardinställningen är "Giltig till annullerad". Detta innebär att ordern förblir öppen tills något av följande inträffar: 1) du annullerar ordern, 2) ordern fylls eller 3) marknaden upphör att existera (gäller futureskontrakt).

Giltig till angiven tidpunkt

Om du vill att stopp eller limiter ska förfalla om nivån inte nås inom en viss tid, så måste du ange senaste giltighetsdatum och -tid.

 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.