Trade idea: gold vs. silver

Shaun Murison, IG senior market analyst, examines an opportunity to trade the close correlation between silver and gold. This is one example of a pairs trading strategy.

While gold and silver share a lot of similarities – not least their status as safe haven assets – there are important differences between the two. Gold, for one thing, has much fewer industrial uses than silver, which can make silver a better bet when economic growth is strong.

The gold/silver ratio is a well-followed measure for investors, showing the number of ounces of silver you could buy with a single ounce of gold. When the ratio reaches 80, it is seen by some as a signal that silver is oversold.

One way of trading the gold/silver ratio is via a pairs trade. A pairs trade is a market-neutral strategy that mutes the impact of broader market movements. It does this by matching two correlated assets – just like gold and silver – and taking a long position in one and a short in the second.

It can also be applied to a pair of exchange-traded funds, currencies, stocks or options.

Pairs trade example

Say that silver has risen past 80 on the gold-silver ratio. A pairs trader would go long on silver, the weaker of the pair, while shorting gold. They would then close their position when the pair’s relationship had normalised.

Any profit comes through the price change between the two metals. The win-win would be for the long position to rise and the short to slip, but it is possible to profit in many market scenarios, whether it rises, falls, drifts or is volatile.  If the long rises more than the short, or the short falls more than the long, the trade will still be in profit. Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.