Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold and Brent looks set for short-term downside, and the recent downside that we have seen looks likely to continue.

Gold could see further downside

Gold sold off nicely yesterday, as we continue to see it retrace off the back of a rally into $1357 resistance. This is expected to persist, with the market yet to retrace 50%. There is a strong chance we could see the price fall into the 61.8% region at $1328.

That being said, given the stretched nature of this market, there is also a chance we could see the price rally in the short term, which could provide a shorting opportunity, as long as we do not see a push back above $1349. However, this sell-off is seen as a short-term retracement, with a break higher expected in the medium term.

Brent showing signs of potential breakdown

Brent has reached the end of a rising wedge formation, with the price falling below the lower threshold of the pattern.

The somewhat half-hearted rebound we have been seeing in response to recent losses did provide a warning sign, and this wedge is now providing greater clues as to a potential impending sell-off. Greater confidence of such a sell-off would come with a break below the $64 mark.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.