Technical analysis: key levels for gold and crude

A recovery in risk appetite has seen gold suffer, while oil is faltering at key resistance.

Gold mining
Source: Bloomberg

Gold performs handbrake turn

Gold is suffering a sharp retracement after yesterday’s outbreak of selling in risk assets fades.

The $1275 low from earlier in the week still holds, but at present it looks like further downside is possible, with $1264 and then $1258 coming into view. A close above $1295 is needed to reverse the outlook.

WTI drops back from highs

The rally for WTI has faltered in the $52.00-53.00 zone, with dip buyers yet to step in. A move below $51.36 could signal a further drop, with $50.50 and then $49.50 coming in as potential support.

A firm push above $53.00 is needed to confirm a breakout, and this would leave the price headed to $54.00 and then $55.00.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.