Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold’s decline has stalled, but shows no sign of turning higher yet, while oil is still in retreat. 

Gold mining
Source: Bloomberg

Gold looks set to continue the downward move

The small bounce off $1241 seems to be running out of steam for gold, and thus it looks like the downward move will continue if $1241 is broken. The low from May at $1214, is the next target.

We would need to see a move above $1255 to really show that a bounce is in play.

WTI in a bearish zone  

Another drop for oil yesterday took WTI into a bear market, with no sign of a turnaround here either. On the daily chart, if $42.80 breaks then $39.60 is the next target.

Bulls need a move above $45.30 to increase the prospect of a bounce. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.