Technical analysis: key levels for gold and crude

The rally in gold is back, but for oil it is, once again, proving impossible to break higher. 

Gold
Source: Bloomberg

Gold rallying again

New yearly highs in gold underscore the strength of this rally. Overbought intraday conditions and a looming weekend should cause bulls to stay their hand, but for the time being, dips should continue to be bought.

The previous resistance at $1245 could be a first area of support if the price falters today, with a bigger drop potentially testing $1230. Upside targets now lie at $1256 and $1274. 

Brent stuck once more

Once again the $57.50 area has held back Brent crude gains, despite two impressive attempts this week to break out.

Intraday stochastics are now so heavily oversold that a bounce is practically inevitable, but as long as it remains below $57 we should see further declines next week. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.