Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold is trading above a key head and shoulders breakdown level. Meanwhile, Brent crude is heading lower after hitting trendline resistance.

Gold trading at key breakdown support level

Gold is seemingly forming a head and shoulders pattern in the wake of a rally into the 76.4% retracement level ($1228).

The break below $1220 would spark a bearish short-term view, with a projected head and shoulders target of $1208. However, that only comes with a break below $1220. Until then, there is a chance of a rebound from this support level.

WTI turning lower from trendline resistance

WTI has struck trendline resistance once again, following an attempt to regain ground following recent losses.

With that in mind, it looks likely we will see the market turn lower from here, with the continuation of lower highs and lower lows likely to persist. As such, a bearish outlook remains in play unless we see a break through $64.72.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.