Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold is still stuck below resistance while oil’s fall shows no sign of abating.

Gold tries to break resistance again

The rally of gold from the lows of mid-November is intact, but it has continued to find resistance around $1230.

A break above here targets $1236 and then on to $1241. Over the past week dips to $1220 have found support, so a close below this is needed to create a more bearish view.

WTI edges higher after more pummeling

Friday saw more declines for WTI as the price hit a fresh low for the year. Rallies continue to be sold here, so any bounce back towards $56 would be another selling opportunity.

There is much work to be done before a bottom is in, and so far there is no sign that the broader trend down has changed. Above $56 the price would head towards $58.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.