Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold and Brent are hesitating, yet it looks likely we will see gold turn lower again, while Brent is expected to strengthen further.

Gold sells off after recent ascent

Gold has been moving lower off the back of a period of gains which took us into the top end of a range.

That rally into trendline support has since provided us with a move lower, which seems likely to persist despite early gains today. Unless we see a move through the $1208 mark, this current rally looks unlikely to last, with further downside expected to retain within the range.

Brent rallying higher from shallow pullback

Brent has been pushing higher after a shallow 38.2% retracement, with the uptrend remaining intact.

With the price slowing now, there is a good chance that we will see a pullback, but whether that happens or not it looks likely we will push upwards again, as long as the price does not fall below $83.94.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.