Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil is still in a steady uptrend despite yesterday’s losses, but gold remains stuck in a range.

Gold heading for another test of range top

Gold is pushing back to the top end of the trading range that has prevailed since the end of August.

Rallies to $1214 tend to run out of steam, so we will see if this one is any different. If it does turn lower then the mid-range $1195 level and then the $1190 area come in as support. A breakout from $1214 or $1190 is needed to suggest the beginning of a wider move.

WTI still in uptrend

A modest move lower yesterday leaves WTI well within the uptrend from the August lows.

Support may come into the fray around $69.00, with the lows of the past week around $68.50 below this. A move above $71.50 opens the way to $73.00 and higher.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.