Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold is holding above $1195 but recent heavy losses do little to suggest a bounce is on the way, while oil prices have continued their modest recovery.

Gold back to vital support

Hopes of a strong move higher have been dashed as gold slumps from above $1200.

However, over the past two weeks dips below $1195 have found buyers, so a close below $1190 is needed to suggest that the sellers are back in control. This opens the way to $1180 and $1160. A bounce from $1195 targets $1214, where gains have stalled since mid-August.

WTI bulls take charge

After a choppy week, WTI has recovered, suggesting that another test of $70 and higher may be on the way.

This bullish view persists until we see a drop back below $67.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.