Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold and Brent gain ground, yet a bearish reversal looks likely considering the recent wider breakdown. 

Gold consolidates after breakdown

Gold has been consolidating in the aftermath of last week’s break below the crucial $1236 support level.

That level is likely to remain crucial, providing resistance should we see further upside. Ultimately this period of moderate gains seems unlikely to last, with a break above $1266 required to bring a wider bullish outlook. Until then, a turn back into the downtrend seems likely before long.

Brent retracement looks likely to falter

Brent has been regaining ground, with the price posting a deep retracement within the 61.8% and 76.4% retracements.

This period of upside looks likely to be a precursor to further downside, with a continuation of the double top formation likely. With that in mind, a bearish outlook is in place, with a rally above $75.87 required to negate this bearish view.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.