Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold and Brent are both in consolidation mode. However, with gold at the bottom of recent declines and Brent at the top of a recent uptrend, could we see both markets turn around in opposite directions?

Gold continues to grind higher

Gold continues to consolidate, with the price seemingly forming a base from which we could see a projection higher in the near future. The decline of last week has provided us with a fall into both trendline support and the 61.8% retracement.

With trade issues rearing their head over in the US, we are seeing a shift into havens. While this hasn’t impacted gold much, there is a good chance we could build from this base and push higher. This could simply be a retracement, and as such, any sharp move higher would have the Fibonacci retracements to contend with. However, with the wider trend providing higher lows, there is also a good chance we could see a substantial rally very soon. A break below the $1288 mark would negate this bullish short-term view.

Brent sideways within uptrend

Brent has failed to create new highs this week, with the price trading largely sideways in a consolidation phase. That could mean we are due a pullback, but could also simply be a breather before we continue to rise once again.

The bottom Bollinger band has been a reliable indicator from a support perspective, and as such, any further downside should be looking at the Bollinger band and $78.12 for support. A break below $78.12 would signal a more bearish outlook coming into play. Until then, the bullish trend remains in place, where an hourly close above $80.44 provides a heightened chance of an upside continuation.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.