Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold and Brent are gradually regaining ground after recent losses. However, will these moves last or prove fleeting?

Will gold rebound have legs?

Gold has been regaining ground since rebounding from the $1306 support zone last week. However, until we see a break above $1341, there is a worry that we are simply seeing another retracement before we turn lower once more.

Yesterday’s losses brought the price into an interesting support zone of $1315-$1317, which raises the likeliness of another turn lower following the 61.8% retracement. However, such a move is not clear yet. Watch out for a break back below $1317 to provide a more bearish outlook, while a break above $1341 would be required to negate the chance of another turn lower.

Brent turning lower after sharp rally

Brent looks to be back in the driving seat, following on from a near-76.4% retracement last week.

With Brent creating higher highs and higher lows in the short term, there is a good chance that we are seeing a short-term retracement this morning. This should provide a bullish buying opportunity. This short-term view remains unless the price breaks below the $64.04 swing low.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.