Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold may well have ended its pullback and could be poised to move higher, while a bounce back above the 200-day SMA for brent suggests a further bullish move.

gold price
Source: Bloomberg

Gold moves higher

Having stabilised around $1260, gold has begun to move higher, although it needs to move above $1270, the high from Wednesday, to provide confirmation of bullish strength.

Above $1270 the price will head towards $1280, then $1296 and $1300. A loss of $1260 would suggest a bigger pullback, taking the price down to $1250 and then $1240.

Brent bullish outlook

Brent rallied back above the 200-day simple moving average (SMA) yesterday ($51.60) suggesting that buyers are returning once again.

A bounce to $53 and then $53.81 (the 50-day SMA) would be the first target to look for. It would take a close below $51 to reverse this bullish outlook.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.