CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Rapportsäsongen börjar!

Rapportsäsongen i USA börjar denna vecka, där banker som JP Morgan, Wells Fargo, Citi, Goldman Sachs och Morgan Stanley släpper sina Q1 resultat. I denna artikel går jag igenom ifall banksektorn kan fortsätta leverera.

Rapportsäsongen börjar denna vecka där banker som JP Morgan, Wells Fargo, Citi, Goldman Sachs och Morgan Stanley släpper sina Q1 resultat. Enligt FactSet förväntas bankbranschen rapportera den största vinstnedgången av alla fem branscher i finanssektorn, med -36%.


Nedgången är associerad med att banker rapporterar reserveringar för kreditförluster under Q1 2022 i förhållande till Q1 2021, vilket inte har någon inverkan på omsättningen men gör att resultatet påverkas då kreditförluster betraktas som en kostnad. Under återstoden av 2022 är den rådande konsensusen att kreditförlusterna håller i sig. Genom att analysera resultathistoriken för Goldman Sachs kan vi börja urskilja överraskningsfaktorn som börjat minska sedan första halvåret 2021.

Följaktligen tyder detta på att marknadsaktörer börjar revidera ner de höga multiplarna för vinsttillväxt för banksektorn trots potentiellt aggressiva räntehöjningar från FED, eftersom kreditförluster överskuggar högre omsättning (som kommer av högre räntor). Därför finns det en sannolikhet att om resultatet för första kvartalet kommer i linje med konsensusestimat, eller något lägre, att aktiekurserna faller. Genom att analysera banksektorns resultat via XLF-ETF:n av SP500 kan vi se att banker har haft det svårt sedan början av 2022.

XLF:s kräftgång borde väcka frågor ifall den longa-tesen kring banker är giltig, särskilt eftersom FED har blivit allt mer aggressiv i sin penningpolitiska bana sedan början av året. Banker går bättre när räntorna ökar då de utnyttjar skillnaden mellan räntan bankerna betalar till kunderna och räntan bankerna tjänar på investeringar.

Om vi jämför det här diagrammet med ett resultatdiagram för GS, kan vi tydligt se att när sannolikheterna för räntehöjningar börjar öka, toppar GS i sitt bullish momentum.

Detta tyder på att marknadsaktörer redan har inprisat de mest aggressiva räntehöjningsscenarierna och med multiplar som börjar försämras finns det anledning att ifrågasätta den longa tesen om banker. Ur ett top-down perspektiv är detta föga förvånande, med tanke på att framåtblickande inflationsindikatorer som PMI i USA har börjat minska.

Följaktligen, även om FED höjer räntorna i enlighet med den aggressiva bana de har kommunicerat, kommer den fördröjda effekten (6-12 månader) högre räntor har på inflationssiffrorna att vara av marginell betydelse och inflytande i närtid. Marginellt, eftersom inflationen kommer att börja falla endogent, vilket framgår av den framåtblickande PMI-siffran. Därför kommer sannolikheten för räntehöjningar att revideras lägre, och därmed vinsttillväxten även för bankerna.


Ifall vi analyserar blankningsdata för Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup och Morgan Stanley ser vi att antalet blankningar har ökat för Citigroup och GS.

Morgan Stanley och Wells Fargo har inte visat samma ökningar i antalet blankningar, i jämförelse med Citi Group och Goldman Sachs. Oavsett detta underbygger dessa trender uppfattningen att marknadsaktörer prissätter lägre värderingar för banker generellt. I själva verket kan ökningen av antalet blankningar potentiellt vara en earnings play, där marknadsaktörer håller en blankningsposition i väntan på en revidering av framtida förväntningar när siffror för Q1 släpps. Därför ser en kort i Citigroup och Goldman Sachs intressanta ut.

Risker
Estimaten för vinsttillväxt är så låga för banker, med avsättningar för förluster som den enskilt största orsaken, utgör en risk om de verkliga resultaten skulle komma in starkare än väntat (på grund av reviderade avsättningar för kreditförluster). Med andra ord, i fall forward guidance från ledningen säger att avsättningarna för kreditförluster kommer att bli lägre än förväntat, kan kursen studsa upp och man blir utstoppad ur positionen.


I händelse av att detta inträffar erbjuder den inbyggda IG-plattformen en garanterad stop-loss-funktion som skulle skydda ens korta position mot aggressiva uppåtgående rörelser.

De lågt prissatta förväntningarna kan resultera i en ganska aggressiv uppåtgående rörelse i fall avsättningarna för kreditförluster revideras lägre.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Prenumerera på
IGs Morgonrapport

Prenumerera på rapporten som skrivs av IGs marknadsanalytiker. Då får du den direkt till din inkorg kostnadsfritt, varje morgon.

  • Håll dig uppdaterad med de viktigaste händelserna
  • Få inspiration och kunskap om marknaden
  • Följ vår analytikers åsikter om börsläget

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IGs morgonrapport

Med IGs morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IGs marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.