CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

10-åriga treasury notes, institutionell positionering och geopolitisk oro

Räntekänsliga index såsom NASDAQ100 har fortsatt att säljas av i takt med den stigande räntan på 10-åriga treasury notes i USA. Räntan har nu penetrerat genom 1,8%, vilket ytterligare cementerar marknadsaktörers hökaktiga tro med ökande räntehöjningar i USA.

Den ökande räntan på 10-åriga treasury notes i USA är nu inte långt ifrån att nå sin pre-pandemiska topp i December 2019 (1,94%). I och med detta har institutionella investerare positionerat sig kort i de underliggande terminskontrakten för 10-åriga treasury notes (ZN), vilket framgår av veckovis släppt COT data (commitment of traders) släppt av CFTC.

Potentiella traders som vill dra nytta av den ökande räntan i 10-åriga treasury notes (som rör sig omvänt mot obligationspriset) kan initiera en kort position i det 10-åriga terminskontraktet på IG-plattformen. En analys av CBOE’s 10-åriga amerikanska statsobligationsvolatilitet (TYVIX) indikerar på en årlig standardavvikelse på 4,71%. För att beräkna den dagliga standardavvikelsen tar vi 4,71/15,85, vilket motsvarar en daglig standardavvikelse på 0.297% i den underliggande terminen.

Traders kan använda denna siffra (0.297%) för att beräkna volatilitetsbaserade stop-lossar när de handlar med den underliggande terminen. Beräknandet av en daglig volatilitetsbaserad stop blir då 0.297%*12755,5=37,88 punkter.

Detta innebär att den dagliga standardavvikelsen i terminskontraktet är 37,88. Enligt 68-95-99.7 regeln i statistik kommer priset att vara 68% av tiden inom ett intervall ±37,88 punkter, 95% av tiden inom ett intervall på 2*±37,88 punkter och 99,7% av tiden inom ett intervall på 3*±37,88 punkter.

Traders som vill handla terminen av 10-åriga t-notes kan använda indikatorn Williams %R – indikatorn som ett entry-verktyg, då det visar på konsistens i att kunna identifiera kortsiktiga svängningar på lägre tidsupplösningar.

Även om en nedåtgående pristrend existerar för 10-åriga t-notes på grund av höjda ränteförväntningar, måste traders minutiöst följa den geopolitiska händelseutvecklingen mellan Ukraina-Ryssland. Spänningarna mellan Ukraina-Ryssland har bryggt stadigt sedan Oktober 2021, där ryska index sålts av kraftigt.

Sedan diplomatiska samtal bröt samman mellan västerländska allierade och Ryssland, har räntorna på ukrainska och ryska statsobligationer stigit kraftigt i och med institutionella investerares rädsla för en invasion. Kreditswappar (credit default swaps) har blivit dyrare i bägge länderna.

I händelse av en fullskalig rysk invasion i Ukraina bör marknadsaktörer förvänta sig en tillfällig uppgång i obligationspriser (tillsammans med andra löptider), eftersom det kommer att skapa en risk-off-miljö. Räntorna kommer att kollapsa när marknadsaktörer tillfälligt prissätter en ökad sannolikhet för ytterligare monetär stimulans från FED och andra centralbanker, vilket resulterar i ett tillfälligt tryck uppåt i amerikanska obligationspriser. Traders kan därför fastna i hårkorset av kraftig volatilitet uppåt.

I det här scenariot kan TYVIX skjuta monumentalt högre, tillsammans med en snabb "short-squeeze" i den amerikanska terminen på 10 åriga treasury notes då korta institut täcker sina positioner (vilket framgår av nyare COT-data som visar betydande korta positioner). För att ge lite perspektiv på hur långt TYVIX kan potentiellt skjuta upp, skulle vi kunna jämföra det med början av COVID-19-pandemin, där TYVIX skjuter i höjden.

Om detta scenario inträffar skulle marknadsförhållandena vara så volatila att det underliggande priset skulle kunna hoppa över ens stop-loss. Därför skulle det vara klokt för traders att använda en garanterad stop-loss som en defensiv åtgärd om sådana volatila marknadsförhållanden inträffar.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IGs morgonrapport

Med IGs morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IGs marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.