Levels to watch: FTSE 100, DAX and Dow

Yesterday’s decline for the indices has been arrested for now, with the price heading back into key resistance. This provides us with clear hurdles to overcome to bring back the bullish outlook.

Wall Street
Source: Bloomberg

FTSE 100 regaining ground after sell-off

The FTSE 100 has started to regain ground this morning, coming off the back of a strong sell-off yesterday. That move lower brought the price back below the 7428 support level, providing a strong possibility of a wider sell-off before long.

However, for now, we are seeing the price move back towards trendline and simple moving average (SMA) resistance. As such, while we could see further short-term upside, a break above 7475 would be required to provide confidence of a bullish move for the index. 

DAX back into trendline resistance

The DAX has managed to regain ground overnight, with the price moving into trendline resistance. The confluence of the 76.4% retracement, trendline, and SMA (50-hour) resistance provides us with a clear hurdle to overcome.

We would need to see a break above 13,164 to provide us with a bullish outlook. Until then, the reaction to the 76.4% retracement, trendline, and SMA confluence is going to be key to determining where we go from here.

Dow attempting to break key resistance zone

The Dow Jones is back at trendline resistance, following a move back into the 23,324 support zone.

With the price attempting to break higher, the key is whether we see an hourly close above 23,460, to signal a bullish shift for the index. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.