Is bitcoin a bubble?

We look at the frenzy surrounding bitcoin, and how it compares to previous bubbles. 

Bitcoin
Source: Bloomberg

A ‘bubble’ in financial markets is defined as an asset that strongly exceeds its intrinsic value. Famous bubbles in history have included the Dutch Tulip Bubble of the 17th century, the South Sea Bubble in England in the 18th century, and more recently the Dot-com Stocks Bubble that ended in 2000.

So, to establish if there is a bitcoin bubble, we must first derive value for bitcoin, beyond that of a daily moving price. And here we have a problem. Stocks can be valued by their earnings, sales, book value or a host of other metrics. Currencies can find value based on an exchange rate and whether it keeps imports and exports in balance, or whether it allows one to become larger than the other.

Bitcoin, on the other hand, is much harder to value. While the blockchain method of currencies, independent of a central bank, may well be the future, what has driven the price over the past year or so? Bitcoin has caught a narrative, a point picked up by Robert Shiller, the man who created the Shiller CAPE Ratio to value markets.

Rather than an intrinsic value, bitcoin is a story, one that latches on to the angst felt by people in the developed world. Over the past 500 trading days, bitcoin has gone up by over 2000%. Compare that to the tech bubble from 1994 to 2000, which took over 1500 trading days to go above 1000%, before slumping and then only surpassing this gain once 5500 days had elapsed.

Bitcoin may well be a bubble, but that won’t stop the price from going up. Instead, we will need to see a new rival emerge, or see a general disillusionment with cryptocurrencies take hold.

For now, it is tradeable, but it requires iron discipline and risk management. It is certainly not for the faint-hearted. 

Bitcoin trading

You don’t need to own cryptocurrencies to trade
on them.

Find out more about trading on bitcoin with IG.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.