Fed under Powell more hawkish, while easier on regulation

A Jerome Powell Federal Reserve is expected to balance tighter monetary policy with easier regulation, according to Peter Chatwell, head of rates strategy at Mizuho International.

Jerome Powell will be sworn in as chairman of the US Federal Reserve (Fed) on 5 February 2018. He is seen as the continuity candidate. But what is he inheriting from outgoing Fed chair Janet Yellen, and how will he manage market expectations?

Find out more on why the Federal Reserve is important to traders.

Powell's inheritance

Three, possibly four, quarter point US interest rate increases are expected in 2018, according to Peter Chatwell, head of rates strategy at Mizuhi International. The stronger oil price and weaker US dollar could be a 'perfect storm' to trigger higher inflation in three to six months.  

Hawkish Powell and a tighter monetary policy

Powell will not be the only new face at the Fed. The US central bank will soon have a new vice chair and New York Fed president. The change in the top three Fed roles will lead to an easing up on the regulatory side, allowing banks to be more aggressive in lending to the real economy, Chatwell thinks. This will allow monetary policy to be tighter.

Given Powell's background in banking, rather than economics, his likely bias towards deregulation comes as no surprise to many analysts. The past decade in the aftermath of the global financial crisis has been characterised by a major ramp up in financial sector regulation to avoid a repeat of the mistakes in the run-up to 2007.

Who is Jerome Powell?

Unwind of the great rotation?

Once the Fed's balance sheet reduction reaches full tilt in October, an unwinding of the so-called ‘great rotation’ is likely, Chatwell says, with investors selling out of riskier assets and coming back into lower risk assets.

The great rotation is the idea that money will flow out of stocks and into bonds, as bond yields increase enough to lure money away from equities.

Chatwell points out that the Fed Funds rate will at some point be above the S&P 500 dividend yield of 2%, which he says is a trade opportunity, but he says it does not herald a bear market for bonds. He expects a flatter bond yield curve, with the riskier end of the curve coming down in price.Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.