Blockchain smart contracts neither smart nor contracts

Core to the blockchain are smart contracts, but as Rob Knight of Mattereum explains to IGTV, they do not live up to their name.

Not that smart

Smart contracts, a key ingredient of the decentralised blockchain, are neither smart nor contracts, according to Rob Knight of Mattereum.

A smart contract allows transaction processing without the need for third parties, which is trackable but irreversible. The code though may have a bug which can be exploited. Not so smart.

Knight explained to IGTV’s Victoria Scholar at this month’s Blockchain Technology Summit that, although a smart contract is computer code aimed at enforcing a contract, it is not a legal contract in itself either.

Ricardian contracts marry code and legal contracts

Mattereum describes itself as a legal-technical interface that connects digital assets on the blockchain with goods and services in the material world. Such so-called Ricardian contracts define a legal agreement that is both readable as text, as well as executable in software. These were invented by Ian Grigg in 1996 and named after the British economist David Ricardo.

Confidence to subcontract

Knight says with such legally smart contracts in place it will enable business to be more decentralised and more confident to subcontract operations.

Smart contract risks

As has been seen with the pitfalls, the likes of TSB has faced updating its legacy banking systems, Knight says, code needs to be written much more carefully in the future if it is to be used with confidence for financial applications.

Also in our Blockchain Technology Summit series:Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.