What is a candlestick?

How to analyse markets using candlestick charts.

Ready to put theory into practice?

Create account Log in
Replay Video

A candlestick is a simple way of displaying key information about an asset’s price movement over a set amount of time on its chart.  They show four different price levels that an asset has reached in a given time period: which can be as short as a second, or as long as a month.

There are three main features of a candlestick.

The colour

The colour of a candlestick is used to denote whether the asset’s price increased or decreased in the given time period. If the candlestick is green, then the asset moved up in price. If it is red, then its price decreased.

The body

The body is the thick main part in the middle of the candle stick. It is used to show the price of the asset at the beginning of the given time period (the opening price) and at the end (the closing price).

  • If the candlestick is green, then the bottom of the body will be equal to the opening price and the top will be the closing price
  • If the candlestick is red, the opposite is true and the bottom will show the closing price while the top shows the opening price

The wick

The wick, or the ‘shadow’ of the candlestick is used to show the highest and lowest price points reached by an asset in the time period. It doesn’t matter what colour the candlestick is, the top of the wick (known as the upper shadow) is the highest price, and the bottom (or lower shadow) is the lowest price.

Types of candlestick

The different shapes made by candlesticks often have individual names, and signal certain market conditions. The shooting star, for instance, is a red candlestick with a long upper shadow and no lower shadow that traders believe signals a bear market (as the closing price and lowest price are the same, and some distance from the highest price and opening price).Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.