Jim Rogers: very keen to invest in North Korea

Legendary investor Jim Rogers tells IGTV’s Victoria Scholar that great fortunes will be made in North Korea once it opens up. He also talks about why he’s bullish on equities in China, Russia and Japan and on agricultural commodities. 

The world will be closely watching as a historic summit between US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un takes place on Tuesday 12 June in Singapore, to discuss nuclear disarmament. North Korea has already taken steps to denuclearize by ending nuclear and long-range missile tests, and the question is whether the meeting will lead to further dismantling. Jim Rogers, legendary investor and chairman of Rogers Holdings, spoke to IG ahead of the summit and said he is ‘very, very keen to invest in North Korea,’ adding that ‘there will be great fortunes made in North Korea once this opens up’. Rogers clarifies that he is unable to invest in North Korea at the moment but said he thinks North Korea today is where China was in 1981.

Recession could be ‘in the next year or so’  

Roger’s view on the economy is that the next recession could potentially start in ‘the next year or so’, and argues that ‘it may have already started’, citing woes in Argentina and the Indian banking sector. On the equity market, Rogers said he is the ‘world’s worst’ at short-term predictions. However, he said he is optimistic on certain stocks, including shares in China, Russia and Japan. When it comes to the US market, Rogers said he doesn’t ‘particularly like buying things at all-time highs’ adding that he prefers to ‘buy low and sell high’.

Rogers is bullish on Russia

Jim Rogers has reportedly bought rouble bonds following the imposition of Russian sanctions this year, betting that they won’t weigh on the country. Rogers tells IGTV that he does not believe in the effectiveness of sanctions, particularly in the long term. He said ‘Russia is hated, the markets are down, the Russians have very little debt, huge natural resources, they are opening up more and more’.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.