Nyheter och analys

tisdag 16 januari

Nyheter och analys

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Prenumerera på IGs populära morgonrapport

Global Alerts

En exklusiv analysprodukt för våra kunder

Med hjälp av en gedigen kursdatabas har analytikerna på E2 Trading undersökt vad som har hänt historiskt givet rådande premisser. Du får en notis när det finns ett intressant läge, utifrån historiska beteendemönster.

Global Alerts är exklusivt för IGs kunder, utan kostnad.

Artiklar av våra analytiker