Morgonrapport

- Lugn börsöppning
- En stark edge för swingtraders
- Härligt härligt, men farligt farligt
- Tummen upp för banker, tummen ned för verkstad

Förhandeln hos IG indikerar med cirka 50 minuter kvar en lugn öppning för OMXS30 på +0,2% runt 1293.

Stockholmsbörsens OMXS30 pendlar i dagsläget inom kursintervallet 1283 till 1302. Så länge index inte stänger under den förstnämnda nivån betraktar vi denna konsolidering som en andhämtningspaus inför en ny uppgångssekvens. Vi har alltså i nuläget inga indikationer utifrån ett trendperspektiv om en trendvändning eller en större korrektion nedåt, även om det snabbt kan förändras.

I går: OMXS30 +0,18%. DAX +0,48%. S&P500 +0,56%. Nikkei +1,2% (i natt).

En stark edge för swingtraders: I en studie från 1987 t.o.m. 2012 som finns att ta del av i Boken om Gerillatrading konstateras att den effektiva årsavkastningen för OMXS30 på årsbasis under perioden var 8,95%. De två sista t.o.m. den första handelsdagen i månaden stod för 7,38%. Annorlunda uttryckt kom mer än 80% av den totala börsavkastningen för hela perioden under dessa tre dagar. Onsdag (d v s i dag) t.o.m. fredag denna vecka är de två sista och den första handelsdagen för oktober respektive november. 

Härligt härligt, men farligt, farligt... Jag läser i Carnegies Short Term att aktiebelåningen på NYSE-börsen är på extremnivåer. Placerarnas belåning har inte ens varit såhär hög under topparna år 2000 och år 2007. Detta vittnar om att psykologin och riskviljan i marknaden just nu är farligt positiv.

Tummen upp för banker, tummen ned för verkstad: Ålandsbanken har summerat rapportsäsongen och årets tredje kvartal var inte riktigt vad de hade hoppats på även om både rörelseresultat och resultat före skatt totalt sett var något högre än vad konsensus hade förväntat sig. Verkstad är den sektorn som inte har infriat analytikernas förväntningar (med undantag för ABB och Assa Abloy) medan banksektorn är den som levererat bäst med SEB och Swedbank i spetsen.

De största positiva avvikelserna är Boliden, ABB, SEB, H&M och TeliaSonera medan den största besvikelserna är Volvo, Electrolux, Tele2, Getinge och Ericsson. Som vi skrivit om tidigare har aktier som reagerat positivt på sin rapport en tendens att fortsätta prestera väl kommande veckor och månader medan aktier som har reagerat negativt på sin rapport har en tendens att utvecklas svagt under de kommande veckorna och månaderna.

Asien: Japans industriproduktion steg med 1,5% i september jämfört med föregående månad och i årstakt var uppgången 5,4%. Dessa siffror var marginellt lägre än analytikerkårens prognoser.

Nyckelnivåer för OMXS30
Ovanför
1321/22 - Toppen år 2007
1301/02 - Högsta nivån från 22 oktober 
Under:
1283/84 - Rekyllägsta 21/25 oktober

Av dagens händelser håller jag ett extra öga på:
Italien: säljer obligationer kl 11.00
USA: ADP privat sysselsättning oktober kl 13.15
USA: KPI september kl 13.30
Fed: räntebesked kl 19.00 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.