Blankning

Marknadsaktörer

Vem blankar?

Den som blankar brukar tillhöra någon av tre huvudgrupper:

Vem lånar ut aktierna som ska säljas?

Blankning kan bara genomföras om det finns en ägare på marknaden som kan tänka sig att låna ut instrument som vederbörande äger. Vilket motiv kan exempelvis en aktieägare ha för detta?

Ett motiv är att ägaren kan ta ut en utlåningsavgift, som mäklaren debiterar sin kund. Pensionsfonder lånar till exempel ut en avsevärd mängd aktier, eftersom de på så vis kan öka avkastningen på sina långsiktiga investeringar. Något som talar för att tillåta sådan utlåning är att marknadslikviditeten ökar.

Men om utlåning och blankning ger upphov till alltför negativ syn på en aktie med kursfall som följd, så kan de som lånar ut aktier anse att det är klokast att avstå. När ingen vill låna ut aktier går det inte längre att genomföra blankningsaffärer.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.