Index

Futures

Handla med indexfutures

Den som vill handla med aktieindex gör det vanligen med hjälp av indexfutures.

För alla de stora aktieindexen finns motsvarande futureskontrakt som handlas på futuresbörser. E-mini Dow är exempelvis det viktigaste futureskontraktet på Dow Jones-indexet.

Indexfutures fungerar på i stort sett samma sätt som andra futureskontrakt, och handlas också på samma sätt.

Att gå lång

Detta innebär att du köper indexet till ett fastställt pris i dag, för avyttring någon gång i framtiden. En sådan affär kan vara lockande om du bedömer att indexet kommer att stiga fram till förfallodagen. Då kan du ju tjäna pengar på att sälja instrumentet för mer pengar än du gav för det.

Att gå kort

Detta innebär att du säljer indexet till ett i dag fastställt pris, men för leverans någon gång i framtiden. Det är attraktivt om du anser att indexet kommer att falla fram till förfallodagen, då du kan köpa det billigare och behålla mellanskillnaden.

I likhet med andra futuresmarknader handlas indexfutures med hävstång: Du deponerar en säkerhet som motsvarar en viss andel av hela kontraktsvärdet, och erhåller en mångdubbelt större marknadsexponering.

Exempel: E-mini S&P 500

Ett E-mini-kontrakt på S&P 500 är en femtedel så stort som ordinarie S&P 500-kontrakt och följer så gott som helt det större indexets utveckling. Om du bedömer att S&P 500 kommer att stiga de närmaste tre månaderna, så kanske du vill köpa indexfutures på denna E-mini.

Kontraktspriset är 50 USD x futurespriset för respektive E-mini. Om futurespriset på E-minin är 1 000 USD så ger dig ditt 50 USD-kontrakt en exponering som motsvarar 50 000 USD (50 USD x 1 000). På samma sätt som med alla andra futuresaffärer måste du deponera en viss andel av hela kontraktsvärdet när du öppnar en position. För indexfutures används i detta sammanhang termen fullgörandegaranti. Vid ogynnsam marknadsutveckling kan du behöva fylla på din deposition så att säkerhetskravet är uppfyllt.

När utvecklingen gynnar dig tjänar du 50 USD per punkts indexförändring. När utvecklingen missgynnar dig förlorar du 50 USD per punkts indexförändring.


Ticks

En tick är minsta möjliga kursrörelse för ett futureskontrakt. När det gäller S&P 500 E-mini motsvarar en tick 0,25 indexpunkter, eller 12,50 USD för ett kontrakt på 50 USD. Om E-mini-kursen rör sig från 1 000,00 USD till 1 000,25, så tjänar du 12,50 USD om du har en köpposition och förlorar samma summa om du har en säljposition.

Därför är handel med aktieindexfutures intressant

 

Kortsiktig handel

Futures är derivatinstrument och kan fungera bra som en del av din investeringsstrategi. Om du exempelvis ägnar dig åt volatilitetshandel så strävar du efter att göra mindre men återkommande vinster på volatila marknader.

Säkringsaffärer

Du som har en aktieportfölj kan begränsa din riskexponering genom att öppna en inverterad position som indexfuture. Om du har gått lång i ett antal aktier kan du ta motsvarande korta positioner i indexfutures. På så vis begränsas förlusterna om dina aktier sjunker i värde.

Investeringar

Genom att indexfutures är hävstångsprodukter får du en exponering mot hela börsen eller mot en hel bransch till en mycket mindre initial investering, och utan att behöva köpa alla índexets aktier var för sig.

 

Begränsningar hos indexfutures

 

Standardisering

Handelsplatserna har standardiserat alla futureskontrakt, vilket gör att du måste handla i vissa förutbestämda kontraktsstorlekar. Det kan hända att kontraktsstorleken inte motsvarar dina behov, i synnerhet om syftet är att säkra en befintlig portfölj.

Säkerhetskrav

Eftersom du handlar med värdefulla och volatila tillgångar får du sannolikt räkna med relativt höga säkerhetskrav. Så länge din position är öppen ska detta säkerhetskrav alltid uppfyllas.

 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.