Upprätta en tradingplan

För att undvika hamna i mentala fallgropar bör en tradingplan upprättas.