Blankning

Fördelar och begränsningar

Varför blankar man?

Priser kan falla lika lätt som de stiger. Blankning är ett sätt att vara aktiv på marknaden oavsett hur den utvecklas. Blankning kan bland annat ha följande syften:

Att tjäna pengar på en baissemarknad

När du tror på en negativ prisutveckling är blankning ett sätt att spekulera i denna marknad. Blankning gör att du kan få portföljvärdet att växa även då marknadsläget är dystert. Utan blankning skulle det vara mycket svårt att tjäna pengar vid baisse.

Ibland kan ekonomiska händelser inträffa eller finansiella problem bli kända som sätter press på ett företags aktiekurs. Den som blankar söker efter sådana marknadsfluktuationer i hopp om att kunna tjäna pengar på prisnedgångar.

Att skydda en annan investering eller portfölj

Om du har ett antal långa positioner, kan du säkra dessa med hjälp av korta positioner. Sådana säkringsaffärer kallas också hedging.

Säg att du äger ett antal aktier ur FTSE 100. För att skydda din portfölj från ogynnsamma marknadstrender kanske du vill gå kort på FTSE-indexet som helhet med hjälp av ett derivatkontrakt.

Fördelen med hedging är att du kan minska din portföljs riskexponering, precis som när du skaffar en hem- eller bilförsäkring. Hedging är inte liktydigt med spekulation. Syftet är ju att minska risken, snarare än att öka den.

metal_abstract_04

Exempel på hedgeaffär

Säg att din portfölj med stabila FTSE-storbolag är värd 60 000 GBP. Du förväntar dig kursuppgångar för dessa bolag och ditt innehav är därmed spekulativt.

Du beslutar att hedga risken för en utebliven uppgång genom en position där du går kort i FTSE-futures. FTSE-futures handlas vid 6000.

Du blankar ett FTSE 100-kontrakt. En indexförändring om 1 punkt motsvarar 10 GBP. Genom att blanka FTSE vid 6000 har du en kort position värd 60 000 GBP som motsvarar ditt portföljvärde.

Några dagar senare kommer det dåliga nyheter från finanssektorn. Aktiekurserna sjunker kraftigt. FTSE 100 går ned med 10%. Kursnedgångar drabbar samtliga stabila storbolag. Värdet av dina transaktioner ser nu ut så här:

När börsen gick ned med 10% innebar det en värdeförlust på 6 000 GBP för din portfölj. Men du har nu möjlighet att köpa tillbaka blankad FTSE med en vinst om 600 punkter (vilket i detta exempel motsvarar 6 000 GBP).

Om du hade avstått från att hedga, så hade din långa position kostat dig 6 000 GBP. Men du hedgade portföljen och slapp därmed förluster.

Observera: I verkligheten är det osannolikt att din portfölj hade rört sig exakt lika mycket som FTSE 100-indexet.

Begränsningar vid blankning

För blankningsaffärer gäller vissa begränsningar. Det är viktigt att du är på det klara med dessa begränsningar innan du låter blankning ingå som ett led i din tradingstrategi.

 

Obegränsad risk

I teori kan du drabbas av obegränsade förluster. När du går lång är värsta möjliga scenario att tillgången blir helt värdelös. Mer pengar än så kan du inte förlora. När du blankar kan priset däremot teoretiskt sätt fortsätta att stiga hur länge som helst.

Överväg gärna att bifoga en stopp-loss till din position, så att det finns en gräns för hur mycket pengar du kan förlora.

Företagsåtgärder

Du kommer inte att erhålla någon aktieutdelning, eftersom du spekulerar i en kursnedgång utan att äga instrumentet. Faktum är att den part som lånat ut aktien alltjämt är dess ägare. Därför måste du betala den som lånat ut aktien de aktieutdelningar som görs under låneperioden. Andra bolagshändelser som aktiesplitar och bonusar kommer också att påverka kostnaden för din korta position.

Begränsningar

När du handlar med aktier eller futures kan det vid vissa tillfällen vara omöjligt att blanka. Myndigheterna kan förbjuda blankning för att skydda det finansiella systemet.

Säg att ett stort antal investerare säljer aktier i en viss bransch, exempelvis banksektorn. Då kommer allmänhetens förtroende att påverkas eftersom en kursnedgång framstår som sannolik. Aktieägarna får då ett incitament att sälja sina innehav, vilket pressar priset på tillgången.

Du kan inte låna aktier om det inte finns någon som vill låna ut dem.

 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.