Aktier

Prissättning

Varför rör sig aktiekurser?

Aktiekurser kan hålla sig på ungefär samma nivå flera månader i sträck, men de kan också ändras i pris väldigt mycket. Aktiers prisrörlighet kallas volatilitet.

Volatiliteten påverkas av en rad faktorer:

Tillgång och efterfrågan
Om det finns fler köpare än säljare stiger aktiekursen, eftersom efterfrågan på aktien ökar. Efterfrågan överstiger med andra ord tillgången. Om i stället tillgången är större än efterfrågan, blir följden en kursnedgång.

Resultat
Detta är de pengar som företaget tjänar på sina aktiviteter. Oväntat bra resultatsiffror leder i regel till en kursuppgång. På samma sätt trycker oväntat dåliga resultatsiffror ned aktiekursen.

Marknadens syn på aktien
För kursutvecklingen hör detta till de mest invecklade och betydelsefulla faktorerna. Aktiekurser påverkas i allmänhet främst av förväntningar på hur det kommer att gå för företaget. Åtskilliga faktorer kan ligga till grund för dessa förväntningar: Nya branschrelevanta regelverk, marknadens förtroende för ledningen, eller det allmänna ekonomiska läget.

Köpa och sälja

På aktiemarknaden kallas det pris du får betala för en aktie för säljkurs, medan det pris du själv erhåller när du säljer kallas köpkurs

Säljkursen är alltid högre än köpkursen. Handelsplatsens uppgift är att underlätta transaktioner genom att samordna dessa båda priser.

Skillnaden mellan köp- och säljkurs kallas spread. Spreadens storlek ger en ganska tillförlitlig indikation på hur likvid aktien är. Ju mindre spread, desto större likviditet.

Eftersom priserna oavbrutet rör sig kan du aldrig vara helt säker på vilken kurs du får när du lägger en köp- eller säljorder.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.