null

Att handla med hävstångsprodukter

Produkter med hävstång

Investerare och företag har tillgång till ett otal hävstångsprodukter, på nästan varje marknad man kan föreställa sig. Sådana produkter kan handlas på en rad olika sätt.

Så handlar du produkter med hävstång

Hävstångsprodukter är mycket vanliga. Åtskilliga metoder för handel möjliggör transaktioner där någon erbjuder hävstångsprodukter. Du kan välja mellan följande:

 

Aktiemäklare

Du kan använda en aktiemäklare som mellanhand i din handel. Mäklare kan vara företag eller personer som erbjuder en stor mängd investeringsalternativ.

Du kan läsa mer om aktiemäklare under aktier.

Terminer

Terminskontrakt innebär att två parter utbyter värdet av en prisförändring för ett aktieindex (eller någon annan tillgång) fram till en bestämd tidpunkt i framtiden, till ett pris som fastställs redan i dag.

Valutahandel

När du bedriver valutahandel spekulerar du i hur en valutas värde utvecklas jämfört med en annan. Valutapar som är populära att spekulera i är exempelvis euro mot amerikanska dollarn och brittiska pundet mot amerikanska dollarn.

Du kan läsa mer om handeln under Valutor.

CFDs

När du bedriver CFD-handel hos IG Markets ingår du ett avtal om att handla med värdeförändringen hos det instrument du valt ifrån det att du öppnar din position och fram till att du stänger den.

CFDs är produkter med hävstångseffekt som kan resultera i förluster som överstiger din initiala investering.

Mer information finns under CFD-handel.

Digital100

Digital100 är ett slags option. Digital100 ställer en fråga med två svarsalternativ: ja eller nej.

Du kan exempelvis få ta ställning till om en marknad kommer att ligga över en viss nivå vid en viss tidpunkt. På så vis kan du spekulera i hur marknaden utvecklas under en viss period. Antingen tjänar du en på förhand fastställd summa, eller så förlorar du din insats.

Mer information om Digital100-optioner finns under Digital100.

 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.