US stocks move sideways as caution sets in

There are signs of wariness over Ukraine as we draw near to the close of the week’s trading.

The stock market has been discounting bad economic news as being weather-related for some weeks now, so now that we have had news of a fillip in the labour market it isn’t that surprising that the market is reacting with some inertia.

There is also caution seeping back into the market just because it’s the weekend and that means two days where the markets are shut but geo-political events can worsen, so I think it’s very much with one eye on Ukraine that investors are squaring some positions as we come to the close of the week.

With just under an hour to the closing bell in New York, the Dow was up 0.14% while the broader S&P 500 was down 0.07%, still just a few points from its all-time high.

Next week is going to be fairly quiet in terms of US macro-economic indicators until we get to Thursday, when we have retails sales data for last month. Once again, it will be interesting to see what kind of effect the bad weather has had on this report.  

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.