Levels to watch: FTSE 100, DAX and Dow

Further upside seems likely for indices. Yet, with symmetrical triangle formations in Europe, and record highs in the US, it is the Americans that lead the way.

NYSE
Source: Bloomberg

FTSE 100 rallies after yesterday’s pullback

The FTSE 100 rally came under pressure yesterday, with the price falling sharply despite early gains. Fortunately we didn’t see the price break below 7371, with the market turning higher once more this morning.

This continues to look like a bullish phase for the FTSE 100, with the creation of higher lows pointing towards a break higher. Given the lower highs, a bullish confirmation signal would come in the eventuality of a move up through 7439.

FTSE 100 price chart

DAX triangle in play amid potential bullish reversal

The DAX is turning higher once more this morning, with the price trading within a symmetrical triangle formation over the past week.

A bullish bias remains unless we break back below 12,907. However, a confirmation of that view would come with a break up above 13,164. 

DAX price chart

Dow pushing towards record highs

The Dow Jones continues to outperform, with the index hitting new highs yesterday.

There is a good chance we are going to see a similar event today, with the 23,640 level within reach. A break back below 23,499 would be required to negate the current bullish trend, with pullbacks perceived as buying opportunities until then. 

Dow Jones price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.