Levels to watch: FTSE, DAX and Dow

Following a period of weakness, we are starting to see some value in getting long for the major indices.

Data on screen
Source: Bloomberg

FTSE breaking from triangle

The FTSE 100 has been trading within a triangle formation, with horizontal support at 6847 being broken alongside a subsequent descending trendline. The key thing to note here is that despite this short-term downtrend, we have not taken out the 6809 swing low and as such, the uptrend remains in play, albeit with a deep retracement.

With that in mind, it is worth watching out for a potential bullish reversal to see the index back onto the wider uptrend. The proximity to the 76.4% retracement means we would get a strong risk/reward profile for such a rally.

This bullish view is in place unless we see an hourly close below 6809.

DAX falls into Fibonacci support

It's a similar story for the DAX, with the index finding support on the 76.4% support level over recent trading days. Essentially, the uptrend of the past two months remains in place and with price falling into a major support zone (April and June peaks) which coincides with the 76.4% Fibonacci retracement, longs are preferred from here.

We would need to see an hourly close below 10,410 to negate this bullish view.

Dow trading within triangle formation

The Dow Jones is trading within a symmetrical triangle formation, which necessitates a breakout before a directional bias can be taken. However, it is well worth noting that the market tends to have sharp rallies and slow downturns, which leads us to believe we will see a sharp appreciation into trendline resistance this morning.

However, in terms of the breakout, we will need an hourly close above 18,585 to provide a bullish view, or else an hourly close below 18,490 to provide a bearish view. Until then, it could be worth looking for opportunities within this current triangle pattern.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.