Levels to watch: FTSE, DAX and Dow

Indices begin to show signs of turning following period of strong upside.

A man with data reflected in his glasses
Source: Bloomberg

FTSE rounding off as we await confirmation of retracement or consolidation

The FTSE has traded largely sideways over the past two trading days. However, the failure to create a new high above the 6808 resistance level is a warning sign that we could be seeing the beginning of a retracement lower. We have not seen the new low to confirm that, and thus I would be bearish over the short term should the price move below 6750. However, this could simply be a period of sideways consolidation and a move above the 6808 level would bring a renewed bullish outlook. 

FTSE 100 chart

DAX failure to create new high brings possible retracement

A similar story for the DAX, with today’s price action showing a new lower high. This failure to push above the 11,800 resistance, which was Thursday’s high, signals the possibility of a move lower in the coming days. I would need to see a move below 11,650 and 11,600 to gain confidence that we are going to see a move back towards the 11,448 and 11,344 region.

DAX chart

Dow also showing signs of turning despite early strength

The Dow Jones is also in the process of creating a new lower high, below Thursday’s 18,154 peak. I would need to see a move above that resistance point to give me confidence that we will continue to move higher. Otherwise the writing could be on the wall for a period of downside back towards 17,914. However, for this bearish view to be confirmed, I would need to see a move below the 18,030 and 18,010 support levels.

Dow Jones chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.