IBEX preparing for upside moves

Price at time of writing – 10,329.

Despite trading in a sideways manner since pulling back 8.33% from its mid-January peak, the IBEX remains on track to fulfill my ambitious upside target at 11,810.

Along with other global share markets, the IBEX has been through a corrective phase throughout the first-quarter of 2014. Importantly, however, it has not broken below my downside support at 9841. The index recently managed to regain the ground above isolated resistance at 10,010, suggesting that it may be priming for the next period of upside momentum. The level of 10,010 represents a 33.33% rise from the secondary low in June 2013, and a clean break of this level allows me to project ahead to a future target at 12,512.

In my last update in mid-February – when the index stood 211 points lower – I suggested the trading range 9435-9841 appeared over, but the key to any renewed advance was its ability to remain above 9841. This is looking more likely by the week.

Recommendation: stay long. Target 11,810. Stop-losses can be maintained and activated on momentum below 9600.

IBEX chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.