EU Stocks 50 continues to drag

Markets wobble on an economic data-heavy day following a Monday bounce.

German stock exchange
Source: Bloomberg

Yesterday’s European equity market bounce was short-lived as traders look to have jumped back into ‘risk off’ mode, with many important pieces of economic data being released and many important talking heads speaking today.

First out the traps this morning was the overnight news that Chinese new loans increased from ¥871 billion to ¥1080 billion, better than the expected ¥950 billion. This was then followed by UK inflation jumping back up to 2 and, although this was the government target, few believed they were close to hitting that level.

The ZEW economic sentiment and German sentiment were both weaker than expected, and were the major catalysts behind the EU Stocks50 decline this morning.

Markets are cautiously optimistic that, following Germany’s success in the World Cup, the DAX and Germany will receive a boost in terms of moral and ultimately productivity. However, this could take a little while for the data to reflect this.

Although today looks like a 'risk off' day the underlying bullish trend is currently offering support. We would not want to see the EU stocks 50 break below the 200-day moving average or a rethink might be in order.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.