DAX holds gains

The Germany 30 is barely in positive territory but is set to finish the week on a high note.

The Tyskland30 is trading at 9942, up ever so slightly on the day as the index ends a week of reaching record highs and pretty much holding onto them.

There was little in the way of economic news from the eurozone today, however Italy announced a slight decline in inflation for the month of May. Mario Draghi has previously claimed he does not see evidence of deflation, while the pressure continues to mount on him to take action.

As I mentioned yesterday, the European Central Bank is expected to announce a stimulus package on Thursday’s meeting, and the Germany 30 and other indicies are pricing in some form of monetary easing. If Mr Draghi does not deliver we could see a large correction.

As Brenda Kelly stated, the Germany 30 is in overbought territory and the 9900 mark is acting as support, so the 10,000 level could still be in reach early next week.

Germany 30 chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.