Charting indices: will resistance halt indices' bull run?

After five really strong days, IG analyst Josh Mahony is getting more and more cautious about trading the FTSE100, CAC 40 and Dow. 

Even though the FTSE100 has broken the 6,298 resistance level, Josh thinks a pullback is very likely and considers 6,429 as the next level of resistance. On the CAC 40 we are at a key level: since June, the 4,712-4,732 area has been an alternative area of support and resistance, and given the recent sharp rise of the index we are more likely to see some sort of correction around this level. We have a similar story with the Dow. The 16,863 resistance level has been broken, and focus shifts to whether or not it stays above this level in today’s session.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Dow Jones | CAC 40 prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.