Charting indices: pre-Fed jitter affects markets

There is some hesitation on the equity markets as traders await the Federal Reserve announcement. 

After a two-day bounce, the FTSE 100 is struggling to push beyond 6,200 points, which in terms of price action would suggest we are starting to move higher. The DAX is once again very indecisive with a similar situation on the Dow, which is moving higher but is still shy of the 50-day moving average.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Dow Jones prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.