Charting indices: mining sector weakens the FTSE 100

The 6340 level was a key support yesterday, and we are now heading towards the lows of October 14. 

This weakness coming through is mainly due to the mining sector, and we could possibly go back to 6318. The DAX was reasonably strong yesterday but the repeated resistance at 10,200 shows there is a risk of a downward move, possibly to the lows of last week. IG analyst Chris Beauchamp also looks at the Dow Jones.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Dow Jones prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.