Charting indices: markets pause following ECB spike

We are seeing bullish signs on the FTSE 100 and are coming back to the 6,429 level, a major area of resistance. 

The DAX benefitted heavily from yesterday’s ECB’s press conference, and the fact that it hasn’t fallen back is a bullish sign. The Dow appears to be comparable with its peers when looking at price action, but its support levels tell a different story. Here the 200-day SMA is providing resistance, and IG analyst Josh Mahony sees a potential for a retracement lower.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Dow Jones prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.