Charting indices: indices settle post-NFP

The FTSE 100 has been following a down trend for the past three days and further downside is expected. But IG analyst Josh Mahony thinks we are still in a longer-term period of consolidation within an uptrend. The CAC 40 is nearing a big area of resistance and Josh also looks at the S&P 500.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | CAC 40 | USA500 prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.