Charting indices: equity bounces likely to be short-term

After the massive selloff on the equity markets yesterday breaking major support levels, we see today a bounce back, but IG analyst Joshua Mahony warns that this is not in any shape or form the end of the selloff, but only a brief reprisal.

On the FTSE 100, the recent series of lower highs and lower lows would tend to signal that the sellers could come back very soon. It is a similar picture on the DAX and on the France 40, even though the latter seems to have been recently more a rangebound market; and the Dow Jones, although it hasn’t necessarily looked as bearish as its European counterparts.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Frankrike40 | Dow Jones prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.