Charting indices: could the FTSE 100 drag the markets lower?

After last week’s downtrend, the FTSE 100 is back to its 6,300 key support level. 

Unless we go back to 6,420, IG analyst  Josh Mahony thinks it could go lower, and warns that breaking below the current support would send serious warning signs. The DAX doesn’t look anywhere near as bearish as the FTSE 100, and is back at a major resistance level. Over in the US, it is ‘wait and see’ mode on the Dow Jones, after the recovery from the August/September lows.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Dow Jones prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.