Charting indices: calm after the storm for markets

Markets are trying to decide where they stand after two days of strong moves. On the FTSE 100, the 6070 points mark remains a strong level of resistance today. IG analyst Josh Mahony remains bearish here in the long-term. The Volkswagen scandal makes the German DAX very difficult to read, but the longer-term bearish turn remains in place.

Trade now

Live FTSE 100 | Dow Jones | DAX prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.