Charting indices: awaiting breakout from consolidation

We’re seeing consolidation on the FTSE 100 today and IG analyst Joshua Mahony expects a move higher, with a major resistance at 6,429 points. The DAX is back at a resistance level at 10,188 points. More bullish than its European counterparts, the S&P 500 has broken out of a sideways channel and 2,022 has become a support.

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | S&P 500 | Dow Jones prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.