Charting indices: could DAX triangle precede bullish breakout?

IG technical analyst Joshua Mahony charts FTSE, DAX and S&P 500. Josh says ‘we may be seeing a pause before a move to the upside’ on the FTSE, while the DAX is currently testing 10,188 which looks to be a major resistance level. 

Trade now

Live FTSE 100 | DAX | Dow Jones | S&P 500 prices

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker